اولين دوره المپياد بانكها و موسسات اعتباري خصوصي

1396/05/09
432 مشاهده

به استحضار ميرساند كه اولين دوره المپياد بانكها و موسسات اعتباري خصوصي در تاريخ 1396/5/12 در دانشگاه اميركبير توسط كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي با همكاري موسسه تابان خرد برگزار ميگردد.

بدين منظور جلسه اي جهت هماهنگي و ايجاد شور و نشاط بيشتر بين كاركنان منتخب شركت كننده درآزمون روز چهارشنبه مورخ 5/11 در ساعت 14 در سالن آمفي تئاتر پروفسور اديبي دانشگاه امير كبير برگزار خواهد شد. و از اين رو از مديران محترم شركت كننده جهت تقدير و ايجاد انگيزه در كاركنان شبكه بانكي كشور دعوت به عمل مي آيد در جلسه فوق شركت فرمايند.